Mirosław Stepaniuk

Dr Mirosław Stepaniuk – geograf – ekolog krajobrazu. Aktywny działacz społeczny na wielu płaszczyznach, w tym: ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Współzałożyciel i równocześnie przewodniczący kilku organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia (przewodniczący), Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (prezes), Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddziału Białostockiego (przewodniczący), czy też Związku Ukraińców Podlasia (wiceprzewodniczący). Pomysłodawca i koordynator kilkudziesięciu projektów, zarówno regionalnych jak i międzynarodowych z pogranicza ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, rozwoju i promocji turystyki oraz zachowania języka regionalnego, w tym: „Puszcza bez granic”, „Kraina Otwartych Okiennic – czyli jak chronić dziedzictwo kulturowe, zarobić dzięki turystyce i nie stracić tożsamości”, „Ochrona krajobrazu kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej”, „Chrońmy nasze dziedzictwo językowe – budowanie świadomości zachowania gwary języka ukraińskiego na Podlasiu”, „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.