Paweł Stępień

prof. dr hab. Paweł Stępień (ur. 1969) – polski literaturoznawca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki), od 2008 pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”. Od 2007 członek komitetu redakcyjnego rocznika „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”. Od 2009 opiekun Koła Naukowego „Mishellanea” przy Kolegium MISH UW oraz Pisma Studentów MISH UW „Mishellanea”. W latach 2002-2005 prodziekan Wydziału Polonistyki. Od 2007 Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Autor „Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn – Szymon Zimorowic – Jan Andrzej Morsztyn”. Warszawa 1996 (rozprawa doktorska) i „Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow””, Warszawa 2003 (rozprawa habilitacyjna). Współautor (ze Stanisławem Falkowskim) „Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych”, Warszawa 2000 i „Ciężkie norwidy. Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej”, Warszawa 2009 (również ze Stanisławem Falkowskim). [2012]

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.