Hanna Świda-Ziemba

Hanna Świda-Ziemba (ur. 1930, zmarła 11 stycznia 2012 w Warszawie) – socjolog, pedagog, prof. dr hab. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych U W. Członek Komitetu Etyki w Nauce PAN. Działaczka Solidarności. W latach 80. publikowała w drugim obiegu. W latach 1991-1993 członek Trybunału Stanu. Wydała m.in. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych (1995), Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji (1997), Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie. Z badań młodzieży licealnej (2000), Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników 1945-1948 (2003), Młodzi w nowym świecie (2005), Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii (2010). Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). [2012]

Prof. Hanna Świda-Ziemba wzięła udział w debacie „Młodzi jako problem i wyzwanie” zorganizowanej 30 maja 2011 r. przez Fundację Batorego: www.wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=504&id_keyword=120


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.