Henryk Szlajfer

prof. dr hab. Henryk Szlajfer – ekonomista i politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993-2008 dyrektor departamentu strategii i planowania polityki, następnie departamentu Ameryki oraz archiwum w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, mianowany przez ówczesnego premiera RP Jerzego Buzka ambasadorem ad personam, były ambasador-szef Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE, MAEA i innych organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

W 1968 roku Szlajfer wraz z Adamem Michnikiem, wówczas studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zostali za działalność opozycyjną relegowani z uczelni. W ich obronie 8 marca 1968 r. odbył się wiec, który stał początkiem masowych protestów studenckich zwanych wydarzeniami marcowymi. Został skazany na 2 lata więzienia. Autor: ,,Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918-1939 : szkice o nacjonalizmie ekonomicznym”, ,,Dezintegracja przestrzeni eurazjatyckiej a bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej”, ,,Polacy – Żydzi : zderzenie stereotypów:esej dla przyjaciół i innych”, ,,Droga na skróty : nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji : kategorie, analiza, kontekst porównawczy”.

Redaktor naczelny kwartalnika ,,Sprawy Międzynarodowe” (od 1992) i jego angielskiej wersji „The Polish Quarterly of International Affairs”. Członek redakcji półrocznika ,,Studia Polityczne” (ISP PAN). W latach 90. w radzie redakcyjnej „Journal of Latin American Studies” (Cambridge University Press) [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.