Jan Szomburg

dr Jan Szomburg – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim. Założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 1980 r. brał udział w pracach Ośrodka Prac Społeczno-Ekonomicznych przy gdańskiej „Solidarności”, współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował z podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami.
Uczestnik wielu projektów badawczych. Autor i współautor licznych publikacji o charakterze naukowym i naukowo-publicystycznym, artykułów prasowych z zakresu transformacji gospodarczej, rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju regionów i roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.
Członek Panelu Głównego w projekcie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych; promotor dialogu międzyśrodowiskowego i międzypokoleniowego. Za wybitne zasługi na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2010 r. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.