Witold Szumarski

Witold Szumarski – inżynier leśnictwa, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, magister prawa i administracji, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Współpomysłodawca, twórca i opiekun Leśnego Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach k. Olsztyna.Od lat związany z lasem i nadleśnictwami. W 1996 r. rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Kudypy koło Olsztyna, aby na 7,54 ha zorganizować Leśne Arboretum Warmii i Mazurach im. Polskiego Towarzystwa Leśnego. Arboretum w Kudypach, co roku odwiedza ponad 15 tys. gości. W 2006 r. uzyskało tytuł najlepszego turystycznego produktu Warmii i Mazur.

Jest założycielem warmińsko-mazurskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Obecnie pracuje w zespole do utworzenia ogrodu botanicznego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Za jego sprawą w Nadleśnictwie Kudypy został uruchomiony Ośrodek Edukacji Leśnej. Są tam prowadzone zajęcia nie tylko dla dzieci, młodzieży, czy studentów, ale także np. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. [2012]


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.