Piotr Szwajcer

Piotr Jakub Szwajcer (ur. 17 sierpnia 1959 r.) – polski wydawca, tłumacz, współzałożyciel wydawnictwa CiS.

Na przełomie 1976 i 1977 r. podjął współpracę z Komitem Obrony Robotników, zajmował się składaniem Biuletynu Informacyjnego KOR. Następnie zajmował się składem w Niezależnej Oficynie Wydawniczej, a od 1979 r. koordynował w Oficynie kolportaż publikacji. Równocześnie studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 r. był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, ale do samego zrzeszenia nie wstąpił, poświęcając się działalności w NOW-ej.

Od 13 grudnia 1981 do 10 lipca 1982 r. był internowany. Jesienią 1982 r. powrócił do kierownictwa NOW-ej, gdzie do 1989 r. ponownie odpowiadał za pion kolportażu. W 1985 r. ukończył studia psychologiczne.

W l. 1988-1990 był także działaczem Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych, w okresie 1989-1990 współwłaścicielem hurtowni książek niezależnych wydawców „Stowarzyszenie Wolnego Słowa”. W 1989 r. należał do założycieli Polskiej Izby Książki oraz Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. W 1990 r. podpisał deklarację założycielską ROAD.

Od 1992 r. jest współwłaścicielem wydawnictwa CiS (z Ewą Szwajcer). Przetłumaczył na polski kilka książek, m.in. „Bóg urojony” Richarda Dawkinsa (2007).

W 2008 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (M. P. nr 13 z 3 marca 2009 poz. 163).

źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.