Karolina Szymaniak

Karolina Szymaniak – adiunkt w Katedrze Judaistyki w ramach programu Fuga NCN. Magisterium ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Doktorat obroniła na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Laureatka wielu nagród i stypendiów, m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, YIVO Institute for Jewish Research, The Tokyo Foundation czy stypendium Instytutu Historii Żydów Polskich i Stosunków Izraelsko-Polskich (Tel Awiw). Za opracowanie pism Racheli Auerbach z getta warszawskiego otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” 2016.

Od wielu lat wykłada język, literaturę i kulturę jidysz na seminariach i w szkołach letnich w Polsce i za granicą, m.in. we Francji, na Litwie, Ukrainie czy w Australii. Konsultantka m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Muzeum Sztuki w Łodzi. Współkuratorka wystawy Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017-2018).

Organizatorka i współorganizatorka konferencji krajowych i międzynarodowych, ostatnio Yiddishism: Mythologies and Iconographies (Żydowski Instytut Historyczny, 2015). Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują nowoczesną literaturę jidysz, problematykę modernizmu i awangardy literaturę pisaną przez kobiety, a także historię i teorię polsko-żydowskich kontaktów kulturowych. Interesuje się też teorią i praktyką przekładu i politykami pamięci.

Obecnie pracuje nad projektem „Sploty i cięcia. Z dziejów jidyszowo-polskich kontaktów literackich i kulturowych w XX i XXI w.” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

[luty 2019]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.