Łukasz Turski

Prof. Łukasz Turski  – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej, profesor nauk fizycznych, popularyzator nauki i publicysta.
W 1965 ukończył studia w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskiwał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a w 1985 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Jest fizykiem teoretycznym, zawodowo związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, został też profesorem zwyczajnym w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Był członkiem rady Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Badań Naukowych. Zajmuje się m.in. dynamiką procesów wiązania się cząsteczek i atomów na powierzchni kryształów i procesami dyfuzji kolektywnej na powierzchni kryształów.
Jest również autorem licznych artykułów popularnonaukowych. Był autorem programów telewizyjnych z cyklu „Czym jest…”, wygłaszał felietony w Radiu BIS. W 1998 został laureatem Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za zorganizowanie pierwszego Pikniku Naukowego. Był jednym z pomysłodawców budowy Centrum Naukowego Kopernik, objął funkcję przewodniczącego rady programowej tej instytucji. W 2000 otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego za upowszechnianie fizyki. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.