Jan Marcin Węsławski

Dyrektor Instytutu Oceanologii (Polska Akademia Nauk, Sopot). Specjalizuje się w taksonomii morskich skorupiaków, ponadto jego zainteresowania dotyczą szeroko pojętej ekologii – od aspektów związanych z bioróżnorodnością, zmianami klimatu, sieciami troficznymi po zarządzanie zasobami morskimi.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.