Andrzej Kajetan Wróblewski

Andrzej Kajetan Wróblewski (ur. 7 sierpnia 1933 w Warszawie) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany (1971 roku), dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1986–1989), rektor Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1989–1993), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Członek PAN (od 1976), wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski pracuje w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego specjalnościami są fizyka cząstek elementarnych (fizyka wysokich energii) oraz historia fizyki. Prowadzi prace dotyczące mechanizmu produkcji hadronów (znalazł m.in. związek między średnią krotnością produkowanych cząstek i dyspersją ich rozkładu). Zajmuje się też historią i metodologią fizyki (m. in. książki „Prawda i mity w fizyce” 1982; „Historia fizyki” 2007). Jest współautorem (z J. A. Zakrzewskim) podręcznika „Wstęp do fizyki” (t. 1 1976, t. 2, cz. 1-2 1989–1991). W miesięczniku Wiedza i Życie zamieszcza artykuły o znanych uczonych, pod nazwą „Uczeni w anegdocie”. Na jej podstawie powstały dwie książki o tym samym tytule. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.