Henryk Wujec

Henryk Wujec – urodził się w Podlesiu k. Biłgoraja 1 stycznia 1941 r.. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Polityk, opozycjonista w czasach PRL, poseł na Sejm I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa, obecnie doradca Prezydenta RP ds. społecznych.

Działacz społeczno-polityczny. Działalność społeczną rozpoczął w 1962 r. jako członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Członek honorowy KIK. Od roku 1976 był współpracownikiem KOR, a od 1977 r. członkiem KSS „KOR”, redaktorem podziemnego pisma „Robotnik” i współorganizatorem Wolnych Związków Zawodowych.

W 1980 r. zakładał „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „S” i członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był więziony w latach 1981-1984 i od czerwca do września 1986 r. Do roku 1989 zaangażowany w działania podziemnej „Solidarności”, od 1987 r. do 1990 r. sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” Lechu Wałęsie. W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu w Zespole ds. Pluralizmu Związkowego.

W latach 1989-2001 był posłem na Sejm, od 1997 do 1999 r. współprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 1999 r. do-2000 r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej, Klubu Parlamentarnego Unii Wolności i Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Unii Wolności w latach 1997-1999. Członek Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej do sierpnia 2006 r.

Współzałożyciel i w latach 1992-1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, współzałożyciel (2004 r.) i Przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, a od czerwca 2009 r. Prezes Zarządu Izby, Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej(SKES) w Polsce, a od kwietnia 2009 r. zastępca Przewodniczącego powołanego przez Premiera Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za udział w tworzeniu Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2002 r.) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) w 30 rocznicę powstania KOR. Laureat nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (2006 r.). Honorowy obywatel miasta Biłgoraj (2009 r.).


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.