Anna Wyka

prof. dr hab. Anna Wyka jest socjologiem, specjalistą w zakresie socjologii kultury, kierownikiem specjalizacji Antropologia Kulturowa oraz kierownikiem Wędrującej Pracowni Antropologii Kulturowej w Collegium Civitas. Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, stypendystką Uniwersytetu w Dijon, USIA, Uniwersytetu Santa Barbara (jako członek kadry dydaktycznej), ekspertem wielu organizacji, w tym UNESCO i Fundacji im. S. Batorego, w dziedzinie kultury, ekologii oraz metodologii badań jakościowych. Autorka licznych publikacji i książek, w tym wyróżnionej nagrodą im. S. Ossowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) książki ,,Badacz społeczny wobec doświadczenia” (Warszawa 1993). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.