Andrzej Zawistowski

dr Andrzej Zawistowski (ur. w 1973 r. w Gdańsku) – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998 r.). Pracę doktorską obronił w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w 2007 r. Zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN.

Od 1998 r. pracuje w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, początkowo jako asystent, następnie starszy wykładowca, a od 2007 r. jako adiunkt. W SGH wykłada historię gospodarczą oraz dzieje PRL (te ostatnie zajęcia nieprzerwanie od kilku lat znajdują się wśród dziesięciu wykładów najwyżej ocenianych przez studentów uczelni). W latach 1999–2001 prowadził zajęcia z historii Europy w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich (wspólnej inicjatywy Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu i SGH). Przez wiele lat wchodził w skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej jako egzaminator, a następnie autor arkuszy egzaminacyjnych. W latach 2003–2006 był również nauczycielem historii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH oraz egzaminatorem maturalnym.

Od 2006 r. pracuje także w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2008–2011 pełnił w nim funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Historycznej. W tym czasie zainicjował wiele nowych kierunków działań edukacyjnych IPN, m.in. przygotowania gier edukacyjnych, a także propozycji skierowanych do osób niewidzących i niesłyszących.

W 2006 r. był inicjatorem powołania do życia Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN, którym kierował do 2011 r. W ramach programu edukatorzy IPN dotarli do kilku tysięcy Polaków żyjących w ponad 30 państwach. Aktywność na polu upowszechniania wiedzy historycznej w środowiskach diaspory polskiej przyniosła BEP IPN w 2008 r. nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów, przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą, czyli kurs nowoczesnego nauczania historii, od 2007 r. cieszy się nieprzerwanym zainteresowaniem ze strony polonijnych pedagogów.

Zainteresowania naukowe Andrzeja Zawistowskiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gospodarczych i społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Opublikował m.in. pozycje: Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944–1989, SGH, Warszawa 2003 (z Januszem Kalińskim i Anną Jarosz), Dekady, Tom IV: 1975–1984, Wydawnictwo Imbir / Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006 (z Mikołajem Lizutem), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, SGH, Warszawa 2008 (redakcja naukowa z Wojciechem Morawskim), Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, IPN, Warszawa 2008 (z Jackiem Luszniewiczem), Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, IPN, Warszawa-Białystok 2009. Publikował również w prasie, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, oraz periodykach polonijnych. Jest też autorem opracowań i konsultantem naukowym planszowych gier historycznych (m.in. „Awans – zostań Marszałkiem Polski”, „Wroniec”, „Kolejka”).

Andrzej Zawistowski za swoją działalność naukową i organizacyjną był wyróżniany m.in. przez Rektora SGH oraz Prezesa IPN. W 2010 r. prezydent RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Należy do Towarzystwa Miłośników Historii (warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego) oraz do Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej (członek założyciel) – w latach 2010–2011 wchodził w skład jego zarządu.

źródło: www.ipn.gov.pl [2012]
 


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.