Paweł Żmudzki

Dr hab. Paweł Żmudzki – adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, mediewista – źródłoznawca, autor książki: „Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi” wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.