Andriej Zubow

Andriej Zubow (ur. 1952 w Moskwie) – rosyjski historyk i religioznawca.

W 1973 ukończył studia magisterskie w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Długoletni pracownik Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk. W latach 1988-94 docent Moskiewskiej Akademii Duchownej, a także kierownik katedry historii religii moskiewskiego Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego im. Apostoła Jana. Obecnie profesor katedry filozofii MGIMO, kierownik centrum „Cerkiew i stosunki międzynarodowe”.

Autor licznych rozpraw na tematy historii religii, historii idei, kultury politycznej i współczesnej polityki rosyjskiej. Jeden z autorów doktryny społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przyjętej na soborze w roku 2000. Koordynator społecznego komitetu „Ciągłość i odrodzenie Rosji”. Redaktor głośnej dwutomowej historii Rosji „Historia Rosji. XX wiek”. Od 2003 członek Narodowego Związku Pracujących (NTS), w latach 2006-2008 przewodniczący Biura Wykonawczego NTS. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.