Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja. Było pierwszym miejskim powstaniem w Europie okupowanej przez Niemcy. Przeciwko niemieckim formacjom zbrojnym wystąpiło kilkuset żołnierzy ŻOB i ŻZW. Zryw wybuchł w reakcji na likwidację getta, którą Niemcy rozpoczęli latem 1942 roku.

Listę zawartych tu materiałów otwiera rozmowa z dr. Maciej Kozłowskim. Historyk i b. ambasador RP  w Izraelu podczas wywiadu umieszcza Holokaust w szerokim kontekście, a także opisuje jego przebieg. Kolejny materiał to wykład dr. Marcina Urynowicza, które opisuje rolę juderatów, które powstały na polecenie władz niemieckich i pełniły funkcję żydowskiej administracji w gettach. W następnym wykładzie Robert Markiewicz opisuje genezę, przebieg i skutki powstania w getcie warszawskim. Dopełnieniem wszystkich materiałów jest relacja Krystyny Budnickiej (Heny Kuczer), która powstanie w getcie warszawskim przetrwała w bunkrze, w którym ukrywała się wraz z rodziną przez 9 miesięcy. Wybór zamyka wykład prof. Jacka Leociaka, który nie tylko opisuje życie w podziemiach getta, ale też opowiada, co do dziś kryje pod ziemią osiedle mieszkaniowe Muranów, które stanęło na gruzach dzielnicy żydowskiej.

Po wysłuchaniu wykładów, warto zapoznać się również z cyklem, który opisuje losy społeczności żydowskiej w Polsce powojennej.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.