25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

Nagranie z uroczystej inauguracji działań Inicjatywy RAZEM 89 w 2014 roku. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6 lutego 2014r. [36min]

6 lutego o godzinie 9:30 w Warszawie w Instyutucie Socjologii UW w sali im. Stefana Nowaka uroczyście zainagurowane zostały działania Inicjatywy Razem’89 w 2014 roku. Ogólnopolska koalicja organizacji pozarządowych planuje wspólną organizację obywatelskich obchodów 25-lecia odzyskania wolności. 

Konferencja odbyła się w miejscu w którym dokładnie ćwierć wieku temu miało miejsce ostatnie spotkanie przedstawicieli opozycji przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. W spotkaniu udział wzięli bohaterowie tamtych wydarzeń, przedstawiciele koalicji Razem’89, kadry naukowej Instytutu Socjologii UW oraz dziennikarze.

Zebranych na sali gości powitał dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW – profesor Krzysztof Koseła. Brawami podziękowano władzom Instytutu z tamtych lat za odwagę goszczenia opozycjonistów w budynku Instytutu w latach 80-tych.

– Klimat tamtego spotkania był taki, jak tego dzisiaj – mówił Henryk Wujec, obecnie doradca Prezydenta RP. – Tak jak na tamtym historycznym spotkaniu zacząłbym od odczytania listy obecności. Wtedy tu, w tym miejscu (Henryk Wujec wskazuje na miejsce przy biurku) siedział Wałęsa, ale siedzieli też: Geremek, Mazowiecki, Kuroń. Moim zdaniem warto ich wspomnieć, bo byli najważniejsi przy tym Okrągłym Stole. Teraz są z nami już tylko duchem. Niech nas wspomagają, będą nam bardzo potrzebni – powiedział Henryk Wujec.

Przedstawiciel Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy odczytał list od Pana Prezydenta skierowany do koalicji Razem’89 (jego treść dostępna jest pod adresem: http://razem89.pl/list-prezydenta-lecha-walesy-do-razem89/).

Głos zabrał współtwórca Inicjatywy Razem’89 sprzed 5 lat i jej wielki przyjaciel – szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Parę słów o Inicjatywie powiedział również uczestnik obrad Okrągłego Stołu – Władysław Frasyniuk. Plany i działania Inicjatywy Razem’89 na nadchodzący jubileuszowy rok przedstawiła pani Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi, a nową stronę internetową razem89.pl zaprezentował zebranym przedstawiciel sekretariatu Inicjatywy – Michał Jurczyga

Pierwszą część spotkania zakończył profesor Ireneusz Krzemiński prezentując najnowsze badania CBOS-u, dotyczące oceny obrad Okrągłego Stołu. Wynika z nich, że 42 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do wydarzeń sprzed 25 lat, 10 proc. ma negatywny sposunek, a 37 proc. mówi: „a co mnie to obchodzi?”. I to jest właśnie święto demokracji – mówił socjolog. 

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 *** 

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.