Administracja musi być innowacyjna!

Wystąpienie belgijskiego Ministra Gospodarki, Vincenta Van Quickenborne’a, Hotel Polonia Palace, Warszawa, 9 maja 2011 [1h12min]

Administracja musi być innowacyjna! Hotel Polonia Palace, Warszawa, 9 maja 2011 [1h12min]

Pod hasłem Administracja musi być innowacyjna! odbyła się debata poświęcona praktycznym aspektom promowania innowacji w administracji poprzedzona wystąpieniem belgijskiego Ministra Gospodarki, Vincenta Van Quickenborne’a, odpowiedzialnego m.in. za usprawnianie belgijskiej administracji. Organizatorem spotkania była fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, wspólnie z Ambasadą Belgii oraz przedstawicielstwem firmy Ghelamco w Polsce.

Obejrzyj prezentację Vincenta Van Quickenborne’a

Spotkanie otworzyli J.E. Raoul Delcorde, Ambasador Belgii w Warszawie oraz Paweł Świeboda. Ambasador przypomniał o sukcesach Ministra Van Quickenborne’a, który w ciągu ostatnich lat zdecydowanie ograniczył biurokrację w Belgii, a podczas Prezydencji unijnej wynegocjował porozumienie w zakresie europejskiego patentu. Z kolei Prezes fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej zwrócił uwagę na pozorną sprzeczność między promowaniem innowacyjności a funkcjonowaniem administracji, kojarzonej powszechnie z konserwatyzmem i brakiem elastyczności. Wyraził nadzieję, że minister Van Quickenborne obali ten stereotyp i przekona sceptyków, że administracja może być innowacyjna.

W swoim przemówieniu Vincent Van Quickenborne, w latach 2003-2008 pełniący w rządzie Belgii funkcję Sekretarza Stanu ds. Reformy Administracyjnej, podzielił się z licznie zgromadzoną publicznością osobistymi doświadczeniami związanymi z mozolnym wprowadzaniem zmian w funkcjonowaniu administracji centralnej.

Zauważył, że zasady według których funkcjonuje społeczeństwo powinny nadążać za swoją epoką dlatego też w dobie społeczeństwa zinformatyzowanego nie zdają już egzaminu reguły żelaznej biurokracji. Odwołując się do metafory ronda bez świateł, gdy włączenie się do ruchu zależy od indywidualnej, odpowiedzialnej decyzji, Van Quickenborne podkreślał jak istotne jest, by administracja stymulowała odpowiedzialną i kreatywną przedsiębiorczość, na której drodze nie stałaby nadmierna liczba procedur.

Wiele miejsca Van Quickenborne poświęcił usuwaniu barier między władzą wykonawczą a społeczeństwem. Podkreślał niebagatelną rolę nowych technologii w rozwiązywaniu problemów obywatelskich,, wskazując m.in. na możliwość stworzenia wspólnej dla wszystkich instytucji państwowych bazy danych tak, by obywatel nigdy nie był zmuszony do podawania dwukrotnie tej samej informacji w dwóch różnych urzędach. Zachęcał także przedstawicieli administracji do kontaktowania się z obywatelami za pośrednictwem portali społecznościowych, co umożliwiłoby dokładne poznanie ich codziennych problemów.

Przybliżył słuchaczom efekty projektu Kafka, w ramach którego obywatele Belgii zgłosili ponad 20 tysięcy absurdów w funkcjonowaniu administracji. Wiele z nich udało się później wyeliminować.

Na koniec, Van Quickenborne zauważył, że administracja nie potrzebuje potężnej reformy, a jedynie zmiany nastawienia, gdyż do osiągnięcia sukcesu wystarczy słuchać ludzi i pozwolić sobie na odrobinę kreatywnego myślenia przy rozwiązywaniu ich problemów.

Po wystąpieniu ministra Van Quickenborne’a przyszedł czas na debatę z udziałem publiczności, którą rozpoczął Paweł Świeboda. Prezes fundacji demosEUROPA pytał ministra o jego receptę na inspirowanie urzędników państwowych do zmiany nastawienia. W odpowiedzi, Van Quickenborne podkreślił, że kluczowe jest dotarcie do „liderów zmian” i umożliwienie im realizacji własnych pomysłów.

Publiczność pytała m.in. o ekonomiczne efekty reform wprowadzonych przez Ministra. Ten jednak stwierdził, że komunikowanie się wyłącznie w oparciu o liczby prowadzi donikąd, gdyż serca obywateli zdobywa się opowieściami a nie statystyką. Odnosząc się do perspektyw promowania innowacyjności w polskiej administracji podkreślał, że reforma jest żmudnym procesem, przez który należy przejść „krok po kroku”, dodał jednak, że oceniając dotychczasowe dokonania Polski, jest pełen optymizmu.

www.demoseuropa.eu

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.