Akcja czy reakcja? Dyplomacja publiczna i kulturalna w Europie

Debata zorganizowana przez Res Publikę Nową w ramach podsumowania polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Res Publica Nowa, 15 grudnia 2011 [1h20min]

Akcja czy reakcja? Dyplomacja publiczna i kulturalna w Europie, Res Publica Nowa, 15 grudnia 2011 [1h20min]

Co mają wspólnego dyplomaci z kulturą? Podczas dyskusji poruszane były problemy związane z polską dyplomacją publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury. W jaki sposób prezydencja miała zmienić postrzeganie naszego kraju? Jaki wizerunek zaprezentowała Polska przez ostatnie pół roku i jak został on przyjęty? A także, co w dłuższej perspektywie zostanie w wymiarze kulturowym po polskim przewodnictwie w Radzie Europejskiej?

Gośćmi  Res Publiki Nowej byli:

Beata Ociepka – kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego UWr

Michał Merczyński – dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Małgorzata Ławrowska – dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Krzysztof Kopytko – MSZ, Naczelnik Wydziału Programów i Projektów DDPiK

Moderatorem spotkania była Danuta Glondys – dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Debata została przygotowana w ramach projektu PR-KAMP realizowanego przez Res Publikę Nową poświęconego sprawowaniu przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 Zobacz również:

publica.pl/ – strona Res Publica Nowa

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.