Antyczny DNA. Co nowego mówią nam geny zachowane w starych kościach?

Wykład dr Martyny Molak-Tomisi, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 15 stycznia 2018

Analiza DNA pozyskiwanego z materiałów pochodzących z wykopalisk archeologicznych i paleontologicznych dostarcza naukowcom wiedzy o dziejach rozwoju człowieka i innych organizmów. O badaniach nad antycznym DNA opowiedziała podczas wykładu w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki dr Martyna Tomalak-Tomisi z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Gościni Kawiarni opowiedziała słuchaczom, jak pozyskiwane jest DNA ze szczątków martwych od często kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy lat organizmów. Można było dowiedzieć się o historii badań nad antycznym DNA oraz o trudnościach, przed jakimi stoją zajmujący się nimi naukowcy. DNA po śmierci organizmu ulega degradacji na skutek naturalnych procesów i działalności mikroorganizmów. Może zostać też łatwo zanieczyszczony. Współcześnie naukowcy dysponują jednak technologią, która pozwala uzyskać ze szczątków materiał nadający się do badań.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Analiza antycznego DNA dostarcza naukowcom wiedzy o rozwoju człowieka i innych organizmów. Prelegentka opowiedziała m.in. o odkryciach dotyczących pochodzenia i relacji grup ludzi i zwierząt, identyfikacji nowych grup organizmów, cech osobniczych, tolerancji pokarmowych, adaptacji środowiskowych, rozprzestrzeniania się patogenów, diety czy genomów wymarłych gatunków jak mamut czy ptak dodo. Wśród perspektyw stojących przed nauką w tej dziedzinie Tomalak-Tomisi wskazała m.in. budzące kontrowersje  próby przywracania wymarłych gatunków do życia.

PW

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.