Arbiter Bankowy – ostatnia deska ratunku

Cykl wywiadów prowadzonych w ramach Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi (www.edufin.pl) dofinansowanego ze środków NBP. Spotkania prowadzi red. Ryszard Holzer. Spotkanie drugie z mec. Katarzyną Marczyńską. 19 stycznia 2011 r. [45min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

Mec. Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy Związku Banków Polskich od 1 marca 2002 roku. W kwietniu 2010 roku została powołana na trzecią już czteroletnią kadencję. Jako Arbiter zobowiązana jest dążyć do polubownego rozstrzygania konfliktów powstałych pomiędzy klientami, a bankami. Banki zrzeszone w ZBP zobowiązały się respektować postanowienia Arbitra, natomiast niezadowolony z nich klient może wnieść sprawę do sądu. Katarzyna Marczyńska jest prawnikiem po studiach na Uniwersytecie Łódzkim. Zanim objęła swe obecne stanowisko pracowała jako sędzia zajmujący się sprawami gospodarczymi, m.in. w Koninie, a następnie w Warszawie.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.