Bioróżnorodność wartością dodaną do tradycyjnego rolnictwa

Wykład Izabelli Byszewskiej wygłoszony został na konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, 2 czerwca 2012 [22min]

Dziedzictwo kulturowe wsi to także dziedzictwo kuchni i stołu oraz związana z nim różnorodność gatunków roślin i zwierzą w rolnictwie. Dla mniejszych gospodarstw rolnych, które nie produkują na skalę przemysłową bioróżnorodność może stanowić wartość dodaną, czyli zasób przekładający się na wzrost dochodów z gospodarstwa. Zachowanie bioróżnorodności w rolnictwie przekłada się także na jakość i bogactwo produktów trafiających na nasze stoły.

Od 12 lat ogłaszany jest konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”. W czasie kolejnych edycji konkursu w sumie zebrano, opisano i udokumentowano około 10 tys. tradycyjnych regionalnych produktów i nieodłącznie z nimi związanych surowców. Wykład Izabelli Byszewskiej to opowieść o rodzimych gatunkach roślin i zwierząt. O produktach nieodłącznie związanych z danym terytorium, klimatem, a także sposobem uprawy i przetwórstwa.

Co sprawia, że róża pomorska, wiśnia nadwiślanka, suska sechlońska są szczególne smaczne? Skąd biorą się szczepy winnej latorośli w woj. lubuskiem? Co mówią nam nazwy suska sechlońska, płaskurka, boiken? Czy znamy rodzime rasy zwierząt, czy wiemy jaki ser produkuje się z mleka krowy rasy polskiej czerwonej, czy z gęsi można przyrządzić tatara? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź słuchając wykładu Izabelli Byszewskiej. Prezentacja z wykładu dostępna jest tutaj.

*********

Wykład wygłoszono w czasie konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, w czerwcu 2012 r. Organizatorami spotkania były Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy wsparciu i dofinansowaniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Podczas konferencji zaprezentowano również najnowszą publikację wydaną przez Fundację Wspomagania Wsi pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”. Publikacja ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza. 

Czytaj publikację w postaci eBOOK lub ściągnij w formacie PDF.

W postaci eBOOKa można przeczytać również książkę „Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim”.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.