Budowanie tożsamości lokalnej wokół zabytku na wsi

Wystąpienie Wojciecha Jachimowicza, twórcy Muzeum Instrumentów Muzycznych we wsi Szyba w woj. lubuskim. Konferencja „Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej”, 16 października 2015 [23min]

– Żeby tworzyć kulturę, trzeba w pewnym sensie ograniczyć prawo właścicielskie – mówił Wojciech Jachimowicz podczas konferencji „Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Dwór we wsi Szyba w woj. lubuskim, którego Jachimowicz jest właścicielem, jest miejscem wielu inicjatyw kulturalnych, ze stworzonym przez niego Muzeum Instrumentów Muzycznych na czele.

Dwór w Szybie został wybudowany w XVIII w. Jego ostatnimi właścicielami byli major Paul Ciecierski i jego żona Angelike. Po drugiej wojnie światowej majątek został przejęty przez państwo polskie. Najpierw pełnił funkcje publiczne, później mieszkaniowe, aż wreszcie popadł w ruinę. W latach 80. XX w. gmach wraz z przyległym do niego terenem został zakupiony przez rodzinę Jachimowiczów, która podjęła się dzieła jego odbudowy.

Wojciech Jachimowicz podkreślił, że dwór w Szybie w czasach swojej świetności pełnił rolę ośrodka, który na okolicznych terenach promował sztukę i kulturę agrarną. Działalność rodziny Jachimowiczów przywraca mu w pewnym sensie tę funkcję.

W budynku ma siedzibę Muzeum Instrumentów Muzycznych. Posiada ono obecnie ponad 3 tys. eksponatów – nie tylko instrumentów, ale też rękopisy i starodruki związane z muzyką. Gmach mieści też redakcję kwartalnika społeczno-kulturalnego „Merkuriusz Regionalny”. Wcześniej był też miejscem pracy czasopisma „Dziedzictwo Kresowe”. Działa też we dworze wydawnictwo Ryzalit, które stawia sobie za cel popularyzację dokonań na szeroko rozumianym polu kultury poprzez wydawanie e-booków.

W Szybie organizowane są też coroczne plenery malarskie i fotograficzne. W ich trakcie młodzi ludzie mają szansę pracować pod okiem doświadczonych twórców. Powstałe wówczas dzieła są później eksponowane podczas wystaw plenerowych.

Na obrzeżach majątku została też zbudowana w l. 2012-2013 kapliczka św. Wojciecha. Jak zaznaczył Wojciech Jachimowicz, jest to miejsce jednoczące wieś. Wokół niej zorganizowano w 2014 roku miejscowe dożynki, które zgromadziły wielu lokalnych mieszkańców.

Więcej w załączonym filmie z wystąpienia. Zapraszamy do oglądania.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.