Cena wolności – bezpieczeństwo w zglobalizowanym świecie. Wykład Jean-Marie Guéhenno

Wykład Jean-Marie Guéhenno otworzył konferencję „Price of Freedom. Security in the Globalized World”. Łazienki Królewskie w Warszawie. 5 października 2014 r. [1h21min]

– Żyjemy w płynnej, fragmentarycznej rzeczywistości ponowoczesnego świata. Jedynym lekarstwem na przywrócenie trwałych i pozytywnych skutków działań politycznych jest powrót do wspólnotowego wymiaru polityki – powiedział Jean-Marie Guéhenno w trakcie wykładu otwierającego konferencję „Price of Freedom. Security in the Globalized World”.

W dniach 9-10 października 2014 roku, w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się 5. międzynarodowa konferencja dedykowana prof. Bronisławowi Geremkowi. Tematem tegorocznego spotkania były problemy światowego bezpieczeństwa w kontekście globalizacji.

***

Jean-Marie Guéhenno – przewodniczący International Crisis Group. W latach 2000-2008 Jean-Marie Guéhenno był zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Misji Pokojowych. W latach 1998-2000 przewodził francuskiemu Instytutowi Zaawansowanych Studiów Obrony Narodowej (Institut des hautes études de défense nationale).

***

Prelegent rozpoczął swój wywód od przypomnienia sytuacji „zimnej wojny”, która – pomimo zagrożenia w postaci światowego konfliktu zbrojnego – nie przyczyniła się do komplikacji politycznych napięć pomiędzy poszczególnymi graczami na miarę, jaka charakteryzuje czasy współczesne. Obecnie wojna zmieniła granice prawa. Trudno pojąć czy współcześnie prowadzi się wojnę czy też raczej ściga zbrodniarzy na masową skalę – podkreślił Jean-Marie Guéhenno.

Bezpieczeństwo w kontekście nowej definicji konfliktu zbrojnego wymaga refleksji w odniesieniu do trzech sfer zagadnień – dynamicznego wzrostu ilości słabo zarządzanych przestrzeni politycznych, współczesnego globalnego terroryzmu oraz kryzysu polityki.

Jedną z przyczyn powstawania rozlicznych przestrzeni, które nie poddają się jakiemukolwiek procesowi zarządzania wydaje się geopolityczny krach wielkich mocarstw. Sprawa Ukrainy pokazała, że niezwykle istotną kwestią pozostaje wciąż proces legitymizacji państwa na obszarach „porzuconych” w wyniku takiego mocarstwowego rozpadu. Słaba siła państwa przekłada się w takim przypadku na bezsilność wobec zewnętrznego agresora lub wewnętrznego dyktatora.

Z kolei zagadnienie terroryzmu – znane co najmniej od XIX wieku – także nabiera współcześnie nowych odcieni, co spowodowane jest gospodarczym oraz medialnym procesem unifikacji całego świata. Pojawia się dziś nowy typ terrorysty, który uwikłany jest jednocześnie w lokalny i globalny wymiar działań przestępczych. Ponadto ruchy terrorystyczne nie są już głęboko zakorzenione, innymi słowy z definicji podlegają procesowi globalizacji technologii własnych działań i samych obszarów działań.

Współczesny kryzys polityki rozumianej jako terytorium oddziaływania idei również stał się cechą charakterystyczną dla ponowoczesnego zagadnienia światowego bezpieczeństwa. W kontekście globalizacji istotniejsza od walki o konkretne wartości okazuje się kontrola zasobami ludzkimi. Instrumentalizacja owego zarządzania populacją i elektoratem, a więc umieszczenie jej w sferze pragmatycznej odzwierciedla się w etiologii konfliktu: przyjmuje on bowiem formę hybrydową, oddziałując jednocześnie na zewnątrz i do wewnątrz.

Żyjemy w płynnej, fragmentarycznej rzeczywistości ponowoczesnego świata. Jedynym lekarstwem na przywrócenie trwałych i pozytywnych skutków działań politycznych jest powrót do wspólnotowego wymiaru polityki – podsumował swój wywód Jean-Marie Guéhenno – Potrzebne jest ponowne zaufanie ludzi do rządów.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.