Choroba Parkinsona, choroba Alzheimera – przekleństwo naszych czasów. Prof. Andrzej Friedman

Wykład prof. Andrzeja Friedmana zorganizowany został w ramach cyklicznych spotkań Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie. 16 lutego 2015 r. [1h19min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Neurodegeneracja to postępujący zanik (umieranie) komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Mechanizmy śmierci tych komórek są różne: wpływ mogą mieć toksyny środowiskowe, nieprawidłowe odkładanie się białka oraz niewątpliwie wiek. Choroby neurodegeneracyjne, takie jak Parkinson, otępienie, pląsawica, Alzheimer mogą się niestety przenikać, a jedna postać neurodegeneracji może przejść w inną. Czy można zapobiegać tym chorobom?  Według prof. Fridmana istotny wpływ ma wykształcenie, „używanie mózgu” i kontakty z ludźmi. Dlaczego akurat takie metody? Funkcjonowanie mózgu zależy od sieci połączeń neuronalnych, a te powstają w trakcie uczenia się i kontaktów z otoczeniem

Czy wszystkim nam grożą te poważne schorzenia, zwane potocznie „alzheimerem”  i „parkinsonem”? Jak poprawić swoje szanse na lepszą starość? 

***

Prof. dr hab. Andrzej Friedman jest lekarzem neurologiem. Pracuje w Zespole Oddziałów Neurologii przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, będącym bazą dla Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

***

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.