Co nam da wdrożenie Dyrektywy Powodziowej?

Wykład Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego zorganizowany został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!”. Łowicz, 17 listopada 2012 r. [50min]

Dyrektywa powodziowa jest aktem unijnym regulującym politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizację skutków powodzi na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej, obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza:

  • wstępną ocenę ryzyka powodziowego, którą kraje członkowskie powinny sporządzić do grudnia 2011 roku,

  • mapy zagrożenia oraz mapy ryzyka powodziowego, które winny być sporządzone do grudnia 2013 roku,

  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które winny być sporządzone do grudnia 2015 roku.

Zapraszamy na Witrynę Wiejską, na której znajdują się informacje o projekcie „Powódź! Razem damy radę!”. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wykładami dotyczącymi powodzi dostępnymi na Wszechnicy.

Wykład Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.