Co nam da wdrożenie Dyrektywy Powodziowej?

Wykład Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego zorganizowany został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!”. Łowicz, 17 listopada 2012 r. [50min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Dyrektywa powodziowa jest aktem unijnym regulującym politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizację skutków powodzi na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej, obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza:

  • wstępną ocenę ryzyka powodziowego, którą kraje członkowskie powinny sporządzić do grudnia 2011 roku,
  • mapy zagrożenia oraz mapy ryzyka powodziowego, które winny być sporządzone do grudnia 2013 roku,
  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które winny być sporządzone do grudnia 2015 roku.

Dyrektywa powodziowa to jedna z dyrektyw ramowych Unii Europejskiej, która została przyjęta w 2007 roku w celu zapobiegania powodziom, ograniczania ryzyka powodziowego oraz minimalizacji skutków powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i gospodarki. Dyrektywa określa ramy polityki dla zarządzania ryzykiem powodziowym w państwach członkowskich UE i wymaga od nich opracowania map zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Państwa członkowskie są zobowiązane do oceny ryzyka powodziowego dla swoich terytoriów oraz do określenia stref zagrożenia powodziowego i stref ryzyka powodziowego. W oparciu o te dane, państwa członkowskie muszą opracować plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które określą strategie zarządzania ryzykiem, w tym środki zapobiegania powodziom, ochrony przed powodziami i przygotowania na wypadek powodzi.

Dyrektywa powodziowa ma na celu poprawę koordynacji działań na szczeblu europejskim w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń powodziowych. Dyrektywa jest również instrumentem, który umożliwia wdrażanie zintegrowanej polityki w obszarze zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniającej aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

Zapraszamy na Witrynę Wiejską, na której znajdują się informacje o projekcie „Powódź! Razem damy radę!”. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wykładami dotyczącymi powodzi dostępnymi na Wszechnicy.

Wykład Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.