Co tracimy, zapominając o Reformacji w Polsce?

Wykład prof. dr. hab. Stanisława Obirka, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 15 maja 2017 [0h45min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Nie pamiętając w Polsce o Reformacji, redukujemy myśl chrześcijańską tylko do katolickiego odłamu. Odrzucamy impuls, który przywraca chrześcijaninowi wiarę w wolne sumienie – mówił prof. Stanisław Obirek podczas wykładu w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki.

Według byłego jezuity w Polsce mamy do czynienia z „katolicyzmem kontrreformacyjnym”. Odrzucającym nie tylko dziedzictwo Reformacji, ale też dziedzictwo II Soboru Watykańskiego. Zdaniem prof. Obirka prowadzi to do dominacji Kościoła w życiu w publicznym. „Katolicyzm kontrreformacyjny” odrzuca zdaniem prelegenta wolne sumienie, zmuszając wiernych do podporządkowania się woli hierarchii kościelnej, co różni Kościół katolicki od wspólnot protestanckich.

Prof. Obirek przypomniał również Braci Polskich, zwanych również arianami i socynianami. Były jezuita podkreślił ich zasługi dla krzewieniami tolerancji religijnej. Do wygnania w 1668 roku stanowili oni jeden z najbardziej rozwijających się odłamów chrześcijańskich, ze stworzoną przez nich Akademią Rakowską na czele. Prelegent zwrócił uwagę, że ich pisma inspirowały wielkie umysły europejskie, jak np. Johna Locke’a, uważanego za jednej z ojców Oświecenia.

Ostatnią część swojego wykładu prof. Obirek poświęcił postaci Marcina Lutra. Zaznaczył, że jego zamiarem nie było rozbijanie jedności Kościoła, ale chęć reformy chrześcijaństwa, wynikająca z głębokiego przeżycia tekstu Biblii. Prelegent podkreślił odwagę, z jaką głosił swoje tezy, mimo nacisków ze strony władz świeckich i kościelnych. Zdaniem prof. Obirka dziedzictwo Lutra może być zaczątkiem nowej reformacji na miarę XXI wieku, która połączy wierzących i niewierzących wokół idei podmiotowości człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.