Cyfrowe życie. Rewolucja czy ewolucja?

Spotkanie z cyklu Salon Polityki, Redakcja Polityki, 26 listopad 2010 r. [2h11min]

Cyfrowe życie. Rewolucja czy ewolucja? Spotkanie z cyklu Salon Polityki, Redakcja Polityki, 26 listopad 2010 (2h11min)

Internet, cyfrowe techniki komunikacji i związane z nimi usługi wywarły wielki wpływ na wszystkie sfery życia. Kolejne badania próbują wyjaśnić istotę zachodzących zmian – to niełatwe wyzwanie, bo świat cyfrowego życia nieustannie się przekształca w rytm pojawiania się nowych rozwiązań technicznych i innowacji. Pesymiści obawiają się, że w efekcie tego procesu destrukcji ulegną uznane formy kultury i życia społecznego. Optymiści… przekonują, że ludzkość wkracza w epokę nowego, cyfrowego renesansu. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją, czy może też jej zapowiedzi, optymistyczne i pesymistyczne są przesadzone?
Argumentów do szukania odpowiedzi na te pytania dostarczą wyniki międzynarodowego, realizowanego także w Polsce projektu „Digital Life” firmy badawczej TNS w Polsce zrealizowanego przez TNS Pentor uzupełnione o wyniki innych badań, jak World Internet Project, „Młodzi i media” czy analizy Ericsson Consumer Lab.

Wyniki badań przedstawili Karolina Flaht, Agata Gutkowska i Szymon Kacprzak z TNS Pentor, a w dyskusji udział wzięli:

1. Katarzyna Pąk, Ericsson Polska;
2. dr Mirosław Filciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;
3. dr Jerzy Głuszyński, TNS Pentor;
4. Krzysztof Mikulski, dyrektor ds. rozwoju i badań, Agora S.A.;
5. Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu, Genero

Spotkanie i dyskusję poprowadził red. Edwin Bendyk.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.