Czas na wielkie przewartościowanie

Sesja plenarna otwierająca VI Kongres Obywatelski, Politechnika Warszawska, 5 listopada 2011 [1h59min]

Czas na wielkie przewartościowanie – Sesja plenarna otwierająca VI Kongres Obywatelski, Politechnika Warszawska, 5 listopada 2011 [1h59min]

VI Kongres Obywatelski otworzył  dr Jan Szomburg – Prezes Zarządu Polskiego Forum Obywatelskiego, Prezes IBnGR. Następnie, zgodnie z tradycją, zagrany został hejnał Mariacki.

Wystąpienie Gościa Honorowego – Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

prof. Agnieszka Kłakówna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – „Edukacja do podmiotowości i samorozwoju receptą na wyzwania Polski i współczesnego świata”

dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i Skarbiec AMH S.A. – „Jak kontynuować inwestycje modernizacyjne jednocześnie przywracając równowagę budżetową i zapobiegając nadmiernym nierównościom społeczno-ekonomicznym?”

Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP SA – „Czym chcemy konkurować w XXI wieku?”

Kinga Baranowska, himalaistka – „Pasja, Himalaje, Samorozwój”

Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. – „Jakie kompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu?”

Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik – „Społeczeństwo umiejące korzystać z wiedzy – jak do tego dojść?”

Karolina Firlej, tegoroczna maturzystka – „Chcemy szkoły, która pozwoli nam rozwinąć skrzydła”

Maciej Szczukowski – kontroler ruchu lotniczego

Zobacz również:

www.pfo.net.pl – publikacja Polskiego Forum Obywatelskiego pt. Edukacja dla rozwoju

www.kongresobywatelski.pl/ – strona Kongresu Obywatelskiego

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.