Czesi, Czechosłowacja, Czechy – nasi niedocenieni (?) sąsiedzi…

Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim [listopad 2021; 1 godzina 50 minut]

Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim, z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autorem wielu publikacji o Czechach i Czechosłowacji i ostatnio wydanych dwóch książek: „Kiedy wybuchnie wojna? 1938” oraz „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy Kolaborantami – Protektorat Czech i Moraw, 1939 – 1945”).


Zapraszamy serwisów wszechnicy     kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.