Czy możemy odzyskać dawny blask? Poszukiwanie gospodarczej strategii dla Europy.

Pierwszy panel dyskusyjny konferencji „Restart. Jaka Europa się kończy a jaka zaczyna?” z udziałem profesor Jadwigi Staniszkis, prorektora Alojzego Nowaka, profesora Jana Michałka i profesora Andrzeja Wieczorkiewicza, 19 kwietnia 2013 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [53min]

W pierwszym panelu dyskusyjnym „Czy możemy odzyskać dawny blask? – Poszukiwanie gospodarczej strategii dla Europy” profesor Jadwiga Staniszkis rozpoczęła swoją wypowiedź od podkreślenia, że dzisiejsze spory (również ekonomiczne) należy rozpatrywać w kontekście sporu na poziomie wartości niesionych przez doktryny religijne. Profesor Andrzej Wieczorkiewicz wskazywał z kolei, że jeśli UE nie będzie w stanie przyjąć pewnej wspólnej koncepcji ideowej, to wszelkie programy naprawcze natury ekonomicznej będą zdecydowanie mniej skuteczne. Jak powiedział: „Polityka europejska musi do tego dorosnąć”. Podkreślał znaczenie fundamentów na których budowana była wspólnota europejska i o degradacji moralnej elit europejskich. Profesor Jan Michałek mówił o spadku produktywności siły roboczej w krajach starej Unii i o rosnącym zadłużeniu krajów strefy euro. Refleksję nad podziałem Europy kontynuował prorektor Alojzy Z. Nowak, który zastanawiając się nad przyszłością wspólnej waluty euro pytał, czy w ogóle ekonomicznie uzasadnione było powstanie strefy euro, skoro państwa Unii są tak bardzo zróżnicowane.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.