Czy można coś wiedzieć na pewno? Wykład Agaty Łukomskiej

Wykład dr Agaty Łukomskiej w ramach Szkoły Otwartej w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie, 2 kwietnia 2014 [1h11min]

Dr Agaty Łukomska w trakcie swojego drugiego wykładu z cyklu „Szkoła myślenia” w ramach Szkoły Otwartej w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie opowiada o sofistach – wędrownych nauczycielach, specjalistach od retoryki, którzy pojawili się w Atenach w V w. p.n.e. Filozofka przedstawia poglądy pierwszych, najsłynniejszych sofitstów – Protagorasa i Gorgiasza. Przeciwstawia je opiniom ich krytyków oraz wyjaśnia, na czym polegała istota słynnego sporu pomiędzy sofistami a Arystokratesem.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.