Czy należy nam się dochód bez pracy?

Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, Kawiarnia Naukowa 1a, 10 listopada 2016 r. [1h05min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) coraz częściej przedstawiane jest jako rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa socjalnego we współczesnym świecie, będącego m.in. wynikiem bezrobocia i ubywania stałych miejsc pracy wskutek zastępowania człowieka przez maszyny. Możliwości, zalety i wady tego rozwiązania były przedmiotem popularnonaukowego wykładu prof. Ryszarda Szarfenberga w Kawiarni Naukowej 1a.

Specjalista od polityki społecznej przedstawił narodziny idei i założenia bezwarunkowego dochodu podstawowego – świadczenia wypłaconego przez państwo w równej wysokości wszystkim obywatelom. Następnie opisał dwie koncepcje jego wprowadzenia: negatywny podatek dochodowy (państwo wypłaca różnicę pomiędzy kwotą wolną od podatku a osiąganym dochodem) lub indywidualne konto obywatelskie (gdzie co miesiąc odnawia się stała kwota).

Słuchacze wykładu mogli się dowiedzieć, skąd można zapewnić środki na realizację dochodu gwarantowanego. Prelegent wyjaśnił, że pieniądze na ten cel mogłoby zapewnić zlikwidowanie pozostałych świadczeń socjalnych, zwiększenie podatków czy zmiana sposobu kreowania pieniądza. Prof. Szarfenberg opisał również możliwe konsekwencje każdego z przedstawionych rozwiązań.

Gość Kawiarni 1a w trakcie swojego wykładu przytoczył i skomentował argumenty zwolenników i przeciwników wprowadzenia dochodu podstawowego. Przedstawił też w skrócie przebieg dyskusji o dochodzie gwarantowanym w Polsce oraz zreferował próby jego wprowadzenia na świecie – w Szwajcarii, Finlandii, Indiach, krajach afrykańskich i USA.

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.