Czy Polacy są kreatywni? cz. 5

Czy Polacy są kreatywni? Dyskusja. Prowadzenie: red. Edwin Bendyk, Collegium Civitas, 9 czerwca 2010 r. [25min]

Czy Polacy są kreatywni? To piąte już seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” zorganizowane 9 czerwca 2010 r. przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

Polska gospodarka jako jedyna z gospodarek europejskich pokonała światowy kryzys „na plusie”, nie przeżywając recesji. Jednocześnie jednak statystyki porównawcze opracowywane przez Komisję Europejską i OECD pokazują, że ta sama zwycięska gospodarka ma duże problemy z innowacyjnością – w tej kategorii plasujemy się na końcu międzynarodowych rankingów.

Nie ma innowacyjności bez przedsiębiorczości i kreatywności. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, Polacy wyróżniają się pozytywnie na tle innych społeczeństw europejskich, już od dziecka marząc o założeniu własnej firmy. Jednocześnie jednak w międzynarodowych pomiarach kreatywności polskie społeczeństwo uzyskuje bardzo niskie wartości indeksów.

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników prorozwojowych? Jak mierzyć potencjał kreatywny?

Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy V Seminarium „Kultura i rozwój”. Do dyskusji wprowadzą:

1. Wprowadzenie do dyskusji – red. Edwin Bendyk – Mierzenie potencjału kreatywności (14min)

2. Prof. Janusz Czapiński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w W-wie), Kapitał społeczny i kreatywność: synergia czy konflikt? (31min)

3. Dr Jan Zając (Wydział Psychologii UW), Potencjał kreatywny cyberprzestrzeni; (33min)

4. Dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Potencjał kreatywny społeczności zubożonych i wykluczonych; (32min)

5. Dyskusja. Prowadzenie: Edwin Bendyk

Spotkanie poprowadził Edwin Bendyk, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Tygodnik „Polityka”.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.