Czy potrzeba nam edukacji finansowej?

Cykl wywiadów prowadzonych w ramach Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanego ze środków NBP. Spotkanie pierwsze z prof. dr hab. Małgorzatą Iwanicz-Drozdowską prowadzi red. Ryszard Holzer. 17 grudnia 2010 r. [30min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – od 1995 roku wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 roku  związana z praktyką gospodarczą. Współpracuje także z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Warszawskim Instytutem Bankowości. Odbyła staże w bankach belgijskich i niemieckich oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką wielu projektów badawczych. Jest członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.