Lista odtwarzania:

Czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju?

Panel dyskusyjny pt. „Czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju?” zorganizowany został w ramach konferencji „Liberalna Polityka Społeczna”. Warszawa, Hotel Sobieski Radisson, 30 października 2012 r. [1h13min]

Posłuchaj dyskusji w formie podcastu:

Jakiego rozwoju potrzebuje Polska? Szybkiego czy zrównoważonego? Jaką rolę w rozwoju powinno odgrywać państwo? Czym jest rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny?

Cz. I [44min] W pierwszej części panelu prelegenci mieli za zadanie odnieść się do modelu rozwoju jakim podąża Polska. Marcin Celiński z Liberté! podkreślił znaczenie ilości prywatnego kapitału w publicznych inwestycjach, co wpływa na poziom zrównoważonego rozwoju. Nawiązał także do środków unijnych, które otrzymała Polska w ostatnich latach. Według Celińskiego środki te nie zawsze lokowane były słusznie i niekoniecznie przyczyniają się wzrostu w dłuższej perspektywie.

Według dr Łukasza Hardta z Instytutu Sobieskiego szanse rozwojowe Polski nie zależą od wysokości kolejnych środków unijnych. Zamiast dyskutować nad wysokościami kolejnych transz z UE powinniśmy zmierzyć rezultaty dotychczasowej pomocy. Niestety, państwo takich badań nie prowadzi. Dr Hardt zwrócił także uwagę na rolę wykształcenia i udział społeczności lokalnych w rozwoju.

Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości, skupił swoją wypowiedz na trzech kwestiach: co oznacza termin „zrównoważony rozwój”, skąd się bierze rozwój oraz co zrobić aby ten rozwój był zrównoważony. Ignacy Morawski postęp gospodarczy wiąże ściśle z rozwojem technologicznym. Receptą dla zapóźnionych krajów jest otwarcie się na kraje lepiej rozwinięte.

Prof. Jiří Schwarz, prezydent czeskiego Liberal Institute podzielił się czeskim doświadczeniem rozwoju i zwrócił uwagę na balansowanie budżetu i stosowanie reguł fiskalnych w praktyce.

Cz. II [28min] Drugą rundę wypowiedzi rozpoczął Marcin Celiński, odnosząc się do roli państwa w rozwoju zrównoważonym. Według przedstawiciela Liberté! państwo często działa na niekorzyść rozwoju: kryzysy finansowe w państwach europejskich mogłyby nie mieć miejsca, gdyby nie szkodliwe interwencje rządów.

Według dr Łukasza Hardta recept na rozwój jest wiele. Kady kraj ma swoją specyfikę modelu rozwoju zależną od wielu zmiennych, np. kultury. Według Hardta dobra polityka rozwoju identyfikuje swoje słabe strony i tam koncentruje debatę publiczną oraz działania.

Ignacy Morawski odniósł się do rozwoju w kontekście biurokracji administracji oraz zaufania społecznego (które w Polsce jest wyjątkowo niskie). W kulturach o niskim zaufaniu społecznycm nie jest możliwe zbudowanie efektywnej, sprawnej administracji.

Prof. Jiří Schwarz poparł sceptyczne zdanie Marcina Celińskiego na temat strumienia pieniędzy unijnych płynących do Polski i Czech. Według profesora taka pomoc może zaszkodzić, zamiast wspomóc rozwój.

***

Konferencja „Liberalna Polityka Społeczna” zorganizowana została przez Liberté!, 4liberty.eu network, Fundację im. Friedricha Naumanna we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Projektem: Polska oraz Fundacją Batorego.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.