Lista odtwarzania:

Czy Unia ma przyszłość? – Strategie rozwoju UE wobec bieżących wyzwań na świecie

Kolejny panel dyskusyjny konferencji „Restart. Jaka Europa się kończy a jaka zaczyna?”, w którym udział wzięli profesor Jan Barcz, profesor Andrzej Harasimowicz, profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i profesor Krzysztof Wielecki, 19 kwietnia 2013 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [1h34min]

Posłuchaj dyskusji w formie podcastu:

Część 1 [25min]: W trzecim panelu dyskusyjnym „Czy Unia ma przyszłość? – Strategie rozwoju UE wobec bieżących wyzwań na świecie” można było zobaczyć jak różne są spojrzenia na przyszłość Unii w zależności od perspektywy badawczej. Profesor Andrzej Harasimowicz z Centrum Europejskiego UW, przyjął w swojej wypowiedzi perspektywę historyczno-filozoficzną. Jak zauważył, na wstępie, większość prognoz przyszłości nigdy się nie sprawdziło. Podkreślał, że powinniśmy sobie życzyć, aby Polska jak najszybciej wyszła z grona krajów otrzymujących unijną pomoc i dołączyła do rozwiniętych gospodarek pomagających innym. W swojej dalszej wypowiedzi podkreślał niezwykłość europejskiego projektu – „Jeśli projekt europejski zniknie z naszych serc i umysłów, to będzie to jego definitywny koniec” – stwierdził profesor. Tymczasem profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska z SGH wyraźnie podkreśliła, że perspektywę zarówno dla Unii Europejskiej jak i dla Europy jako całości będzie determinowała przyszłość strefy euro, ponieważ jest to dzisiaj największa niewiadoma. „Mówiąc o przyszłości i problemach strefy euro trzeba jednak pamiętać, że już od początku miała w swoich założeniach genezę tych problemów.” Pani profesor zauwazyła, że strefa powstala mimo że nie były spełnione podstawowe warunki jakie teoretycy sformułowali na początku, a same kryteria fiskalne zawarte w traktacie z Maastricht nie są ze sobą spójne. Ciągle aktualny pozostaje też problem wiarygodności państw strefy wobec podjętych ostatnio zobowiązań.

Część 2 [31min]: Profesor Krzysztof Wielecki jako socjolog odniósł się do szerszego kontekstu integracji europejskiej – „Żyjemy w czasach globalizacji, a to sprawia, że małe podmioty nie mają wielkich szans” – wskazywał. „Nie mam wątpliwości, że w tej rzeczywistości nie ma przyszłości zarówno dla Polaków jak i dla Niemców bez jakiegoś modelu wspólnej Europy, ale też nie ma wątpliwości, że jako Europejczycy nie dostrzegamy bardzo poważnych problemów natury cywilizacyjnej” – podkreślał profesor Wielecki. Profesor Jan Barcz odniósł się do aspektów prawnych integracji europejskiej. Podkreślił, że podobnie jak przedmówcy, raczej nie dostrzega alternatywy wobec Unii Europejskiej. Profesor Barcz zwrócił uwagę, że na programy ratunkowe strefy euro wydano już ponad 700 mld euro. „To pokazuje, że determinacja w ochronie strefy euro jest ogromna i jej upadek wydaje się niemożliwy” – argumentował.

Część 3 [38min]: Pytania publiczności

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.