Czy wiesz, co zamierzam? Mózg a interakcje społeczne

Wykład dr. Łukasza Okruszka, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 19 marca 2018 [0h46min]

Czy jesteśmy w stanie zrozumieć zamiary drugiej osoby na podstawie ruchu? Czym różni się przetwarzane informacji społecznych osób zdrowych od osób cierpiących na schizofrenię? Jak można badać zmiany aktywności mózgu związane z wchodzeniem w interakcje społeczne? Tego można było dowiedzieć się podczas wykładu dr Łukasza Okruszka w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki.

Gość Kawiarni zajmujący się neuronauką społeczną, interdyscypliną naukową badającą przetwarzanie przez mózg informacji społecznych, podzielił swoje wystąpienie na trzy części. W trakcie pierwszej dr Okruszek mówił, jak zdrowe osoby odczytują informacje społeczne oraz jakie procesy neuronalne temu towarzyszą. W drugiej części prelegent przedstawił wyniki badań obrazujące, jak przetwarzanie informacji społecznych różni się u osób chorych na schizofrenię w porównaniu z osobami zdrowymi.

Ostatnią część wykładu gość Kawiarni poświęcił na przedstawienie perspektyw badawczych, przed jakimi stoi neuronauka społeczna. Jak tłumaczył dr Okruszek, wysiłki badaczy skupiają się obecnie na doskonaleniu metod badawczych umożliwiających śledzenie „na żywo”, co dzieje się jednocześnie w mózgach osób robiących coś wspólnie bądź rywalizujących ze sobą.

PW

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.