Czy wspólna waluta podzieli na nowo Europę?

Przemówienie Janusza Lewandowskiego, komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu, wygłoszone z okazji VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Centrum Europejskiego UW „Restart. Jaka Europa się kończy a jaka zaczyna?”, 19 kwietnia 2013 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [21min]

„Wspólna Europa nie jest darem przyrody. Jest dziełem ludzkim. Jak każde dzieło ludzkie jest kruche, musi być pielęgnowane przez ludzi, i każde pokolenie musi na nowo odkrywać wartość tego projektu.” 

Do sytuacji dzisiejszej Europy bardzo pasuje polskie powiedzenie: „Co nie zabije to cię wzmocni”. Od czasu narodzin Wspólnoty Europejskiej testujemy w sposób najbardziej radykalny tak zwaną 'kryzysową teorię Unii Europejskiej’, która mówi, iż w momencie zagrożeń, wyzwań, kryzysów, ta wspólnota wolnych ludzi dorasta do tego wyzwania, i tym się różni od społeczeństwa komunistycznego, które w swojej organizacji wewnętrznej wytwarza nieprzezwyciężalne, nierozwiązalne problemy pod ciężarem których w końcu upada.

Jak powiedział komisarz Janusz Lewandowski, zobaczymy na jaki szczebel wzajemnej zależności, obudowany instytucjami, jest w stanie wznieść się Unia w imię wyzwania, jakim jest kryzys strefy euro.

Mierząc konkurencyjność poszczególnych kontynentów, Europa, jako jedyny ze starych elementów ładu światowego, trzyma się dosyć mocno. Przypada na nią około 19% handlu światowego (od 1995 roku zaobserwowaliśmy spadek zaledwie o 1 punkt procentowy, natomiast Stany Zjednoczone, czy Japonia miały spadek aż o 6 punktów procentowych).

Komisarz Lewandowski mówił o kryzysie unijnym od kuchni, o decyzjach podejmowanych w Brukseli, o panujących nastrojach i nadziejach na przyszłość.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.