Czyi znajomi mają najwięcej znajomych?

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach wydarzenia „Maraton wykładową z Deltą”, podczas którego można usłyszeć o informatyce, matematyce, fizyce oraz astronomii. Wydarzenie odbyło się 8 marca 2021 roku. [19 min]

Czyi znajomi mają najwięcej znajomych? – dr Andrzej Grzesik

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach wydarzenia „Maraton wykładowy z Deltą”, podczas którego można usłyszeć o informatyce, matematyce, fizyce oraz astronomii.

Dr Andrzej Grzesik, Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Materiał dostępny dzięki współpracy z czasopismem Delta

Organizator wykładu


Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.