Lista odtwarzania:

„Po kryzysie”. Debata z udziałem Alaina Touraine’a

Dyskusja wokół ostatniego eseju Alaina Touraine’a „Po kryzysie”. W debacie uczestniczyli: Ireneusz Krzemiński, Marcin Frybes, Alain Touraine; moderacja: Izabela Wagner, Paul Gradvohl. 17 grudnia 2012 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [1h26min]

Posłuchaj debaty w formie podcastu:

– Przez ostatnie 150 lat byliśmy przyzwyczajeni, że sfera społeczna i ekonomiczna są ze sobą związane. Tymczasem kapitał zamiast roli inwestycyjnej zaczął pełnić rolę głównie spekulacyjną, przestał być związany z gospodarką. Obecny kryzys polega właśnie na pęknięciu miedzy tymi sferami – mówił Alain Touraine w Warszawie.

Specyfiką podejścia Touraine’a, jest stwierdzenie, że obecny kryzys, choć jego główne objawy są przede wszystkim natury gospodarczej, ma tak naprawdę wymiar znacznie szerszy. Z tego też powodu, nie sposób pozostawić publicznej debaty na temat ewentualnych prób jego przezwyciężenia wyłącznie samym ekonomistom. Potrzebne są inne spojrzenia, w tym również spojrzenie socjologa i historyka. Esej „Po kryzysie” jest równocześnie ważnym etapem w rozwoju samej ogólnej teorii socjologicznej, którą Touraine formułuje i stale udoskonala od prawie pół wieku. Esej przełożył na język polski Marcin Frybes.

Paneliści:

Marcin Frybes – Matematyk, socjolog, uczeń Alaina Touraine’a, dziennikarz, członek zespołu badawczego CADIS (Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques) w EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) w Paryżu. Wykładowca Collegium Civitas i pracownik Instytutu Adama Mickiewicza. Współautor „W poszukiwaniu ruchu społecznego – wokół socjologii Alaina Touraine’a” (z Pawłem Kuczyńskim, Warszawa 1994).

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – Socjolog, kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się analizą postaw ksenofobicznych i antysemityzmem, socjologią komunikowania, socjologią społeczności lokalnej. Bada również ewolucję ruchu „Solidarności”.

prof. dr hab. Alain Touraine – Socjolog i myśliciel, od wielu lat zajmujący się przemianami w społeczeństwach postindustrialnych. Jego badania nad „Solidarnością” doprowadziły go do stworzenia oryginalnej koncepcji socjologii partycypacyjnej (sociologie de l’action). Twórca Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu. Jego ostatnia książka „Po kryzysie” została przetłumaczona na język polski i wydana przez Oficynę Naukową.

Paul Gradvohl – Historyk, hungarysta. Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jego prace odwołujące się do historii kultury obejmują wiele kwestii: sprawy zbrojne i bezpieczeństwo, historiografie narodowe, badania porównawcze, historię społeczną, przede wszystkim w Europie Środkowej („Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire” red. Michel Maslowski, Didier Franckfort i Paul Gradvohl, Paris, Brno, 2011).

dr Izabela Wagner – Socjolożka, zastępczyni Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Ośrodka Studiów nad Ruchami Społecznymi (Centre d’études des mouvements sociaux) w EHESS w Paryżu. Autorka badań nad karierami muzyków i naukowców: „Geniusz czy biznesmen? Sprzężenie karier drogą do sukcesu w nauce” (Stan Rzeczy, 2/2012).

źródło: www.geremek.pl

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW.

O eseju AlainaTouraine’a pisze też Edwin Bendyk na swoim blogu

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.