Dlaczego państwo zawodzi?

Wykład prof. Leszka Balcerowicza wygłoszony został podczas konferencji pt. „Liberalna Polityka Społeczna”. Warszawa, Hotel Sobieski Radisson, 30 października 2012 r. [42min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Polityka państw kapitalistycznych jest bardzo zróżnicowana: istnieją kraje bardzo ograniczające wolność swoich obywateli, ale jest także wiele państw o szerokim zakresie swobód. Podczas wykładu prof. Leszek Balcerowicz skupił się na państwach demokratycznych, które przyjmują strategie szkodliwe dla swoich obywateli.

Prof. Leszek Balcerowicz skupił się na trzech gospodarczych wymiarach strategii w państwie: własności, formowaniu ram prawnych i fiskalizmie.

Jeśli chodzi o własność, to ta „państwowa zabiera nie tylko wolność, ale i zamożność” – powiedział profesor. Monopol państwa nie przynosi obywatelom dobrobytu, o czym świadczy klęska krajów socjalistycznych. Drugi wymiar działalności państwa to ramy prawne i regulacje. Nadmierna legislacja powoduje szkody, które następnie są likwidowane poprzez deregulacje. „System polityczny pozostawiony sam sobie będzie wytwarzać takie cykle” – powiedział prelegent i wskazał na konieczność „wyłapywania” szkodliwych uchwał.

Głównym tematem konferencji był fiskalizm, związany z „państwem dobrobytu”. Fiskalizm to suma wpływów podatków do budżetu i wydatków państwa do PKB. Choć do I wojny światowej relacja wydatków państwa do PKB na poziomie 10% wystarczała na realizację wszystkich klasycznych zadań kraju, dziś kształtuje się od 30 do 60%.  Największy fiskalizm występuje we Francji.

Profesor odniósł się do zamieszania pojęciowego związanego z fiskalizmem: termin „niesprawiedliwość społeczna” usprawiedliwia istnienie państwa socjalnego. Pojawił się termin „bieda relatywna” będąca różnicą poziomu życia między najbogatszymi a najbiedniejszymi obywatelami danego kraju. Profesor przedstawił argumenty przemawiające za szkodliwością rozbudowanej polityki socjalnej, która prowadzić może do demoralizacji i patologii, niechęci do pracy, niskiej skłonności do oszczędzania a tym samym osłabienia wzrostu – tak ważnego dla krajów będących „na dorobku”.

***

Konferencja „Liberalna Polityka Społeczna” zorganizowana została przez Liberté!, 4liberty.eu network, Fundację im. Friedricha Naumanna we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Projektem: Polska oraz Fundacją Batorego. 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.