Do czego nam edukacja?

Do czego nam edukacja, przecież „mądra Polska na żyznym zagonie zasiadła jako u Boga na łonie, po co Polakowi morze, jak mądrze orze”. [październik 2021; 1 godzina 10 minut]

Z profesor Martą Zahorską rozmawia Piotr Szczepański.

Do czego nam edukacja, przecież „mądra Polska na żyznym zagonie zasiadła jako u Boga na łonie, po co Polakowi morze jak mądrze orze”

Zapraszamy na rozmowę z prof. Martą Zahorską o edukacji i kondycji Rzeczpospolitej.

Rozmowa toczy się wokół odpowiedzi na pytanie o cel edukacji, a właściwie systemu edukacji: czy ma służyć temu, żeby ludzie stawali się posłuszni i łatwiej sterowalni, czy też rozwojowi i pomyślności człowieka? I od czego ten cel zależy? Czemu powinna służyć edukacja? Dlaczego jest taka ważna? Jak zmieniał się ten cel w historii Europy i Polski? Jak moglibyśmy zmienić na lepsze nasz obecny system edukacji w kraju? Zdaniem pani profesor edukacja powinna być wydłużona, z dużą liczbą zajęć praktycznych, a nie jedynie zorientowana akademicko. Nie powinna nudzić i straszyć, lecz zachęcać do rozwoju i poszukiwań. Edukacja powinna być ponadpartyjna. Jej ważną rolą jest budowanie kapitału kulturowego w społeczeństwie, uczenie ciekawości świata, potrzeby i umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia na temat otaczającej rzeczywistości. Według rozmówczyni wielkim dramatem Polski jest ogromne zróżnicowanie kulturowe i cywilizacyjne naszego społeczeństwa przy braku wyrównawczej roli szkoły.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Zapraszamy również na strony witryny wiejskiej


Zapraszamy serwisów wszechnicy     kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.