Dobre praktyki instytucji statutowo zajmujących się ochroną dziedzictwa, a możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw

Wystąpienie Iwony Górskiej z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku, wygłoszone na konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”, Białowieża, 28-29 marca 2014 r. [23min]

Posłuchaj wystąpienia w formie podcastu:

Działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa skierowana jest do wielu grup odbiorców, a nie tylko do grona specjalistów. Instytucja stoi nie tylko przed koniecznością odpowiedzi na pytanie „jak chronić zabytki?”, ale również „po co?”, nawioązując tym samym do procesu kształtowania świadomości społecznej w zakresie istotności i znaczenia dziedzictwa narodowego. System ochrony zabytków w XXI wieku to nie tylko grono specjalistów i urzędników, ale to także ich właściciele, zarządcy i całe społeczeństwo. Wszyscy jesteśmy równorzędnymi uczestnikami systemu ochrony zabytków. Wszyscy jesteśmy strażnikami naszego dziedzictwa – powiedziała Iwona Górska z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. „- Zabytki czy też dziedzictwo o którym mówimy to zasób ograniczony i nieodnawialny. To jest coś czego nie odbudujemy, nie dobudujemy, to jest coś co zostało nam przez pokolenia pozostawione, tym mamy zawiadować, tym mamy zarządzać, i zrobić wszystko żeby jak najwięcej z tego przekazać dalej, żeby niczego nie uronić. W naszej działalności róbmy wszystko, żeby o ten zasób który dostalismy po prostu najlepiej jak potrafimy zadbać.”

Zabytek to wytwór z działalności człowieka z minionej epoki, który posiada wartośc historyczną, artystyczną lub naukową, ale chroniony jest prawnie ze względu na ważny interes społeczny. Jak tłumaczyła Iwona Górska, o tym czy dany zabytek jest ważny i czy ochrona danego obiektu z punktu widzenia społecznego jest ważna, decyduje konserwator zabytków.

Iwona Górska opowiedziała też o kilku projektach, które pokazują jak łatwo można skupić całe środowisko (instytucjonalne i oddolne) związane z dziedzictwem i kulturą. Mówiła m.in. o Europejskich Dniach Dziedzictwa, Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim i innych programach edukacyjnych.

***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 28-29 marca 2014 r. w Białowieży (woj. podlaskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Białowieski Park Narodowy.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. 

 

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.