Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Podlasia podstawą rozwoju agroturystyki

Wykład dr. Mirosława Stepaniuka – geografa i ekologa krajobrazu, działacza społecznego wygłoszony został na konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, 2 czerwca 2012 r. [23min]

Agroturystyka może być dobrym narzędziem ochrony dziedzictwa kulturowego: architektury,  krajobrazu, kuchni regionalnej, rękodzieła, lokalnych zwyczajów i tradycji. Puszcza Białowieska i jej otoczenie to miejsca, gdzie od wielu lat realizowane są liczne inicjatywy na rzecz zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. W regionie rozwija się agroturystyka, działają dwa stowarzyszenia agroturystyczne skupiające około 200 kwaterodawców. Pojawił się pomysł stworzenia lokalnej kategoryzacji kwater. Jakie kryteria musi spełnić kwatera, aby otrzymać logo „Krainy Żubra”? Jakie elementy dziedzictwa kulturowego brane są pod uwagę przy ocenie? Wykład szczegółowo prezentuje na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego RADUHA system kategoryzacji, który ułatwia turystom wybór odpowiedniego miejsca na spędzenie urlopu i nie tylko.

Wykład wygłoszono w czasie konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, czerwiec 2012 r. Organizatorami spotkania były Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA,Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy wsparciu i dofinansowaniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowszą publikację wydaną przez Fundację Wspomagania Wsi pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”. 

Publikacja ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.