Lista odtwarzania:

Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi

Seminarium zorganizowane w ramach programu „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, 14 marca 2013 r. [5 wykładów – w sumie 2h40min]

Trudno sobie wyobrazić rozwój gospodarczy kraju z pominięciem rozwoju obszarów wiejskich. Jak podaje GUS ostatni spis rolny zarejestrował 2 278 000 gospodarstw rolnych.

Ale według badań, prowadzonych chociażby przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, tylko 250 000 gospodarstw daje na jednego zatrudnionego dochód parytetowy, tzn. porównywalny ze średnią płacą w gospodarce. Oznacza to, że Polska wieś jest bardzo zróżnicowana. I nie można mówić, że jest dobrze albo źle – jest różnie.

Na jednym biegunie, według danych Instytutu Rolnictwa Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, jest ok. 300 tys. gospodarstw wytwarzających ok. 60% towarowej produkcji rolnej, na drugim – ok. 700 tys. gospodarstw stojących na skraju bankructwa, nie posiadających maszyn ani siły pociągowej, w minimalnej ilości stosujących środki ochrony roślin. Według prognoz ekonomistów gospodarstwa te będą powoli kończyć swoją działalność, co socjologom pozwala stawiać tezę o narastającym problemie ubożenia tej części społeczności wiejskiej.

Pozostaje grupa środkowa, ok. 1 mln gospodarstw małych i średnich stojących przed dylematem co robić w przyszłości? Jaką drogę obrać? Czy szukać pracy zarobkowej poza gospodarstwem? Czy rozwijać przedsiębiorczość bazującą na zasobach gospodarstwa, otoczenia, doświadczenia czy wręcz zainteresowań własnych? Czy porzucić wieś na stałe i emigrować do miasta lub za granicę? Co robić aby w przyszłości nie zasilić szeregów podopiecznych pomocy społecznej?

Tej grupie rolników, mieszkańców wsi dedykujemy program „Edukacja finansowa- ABC przedsiębiorczości na wsi”

W dniu 14 marca 2013 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach realizowanego programu „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” w czasie którego zaproszeni eksperci prezentowali następujące zagadnienia:

Część 1 [43min]: „Przedsiębiorczość na wsi – rolnik przedsiębiorcą”Marek Szczygielski – dyrektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, Przezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy, właściciel gospodarstwa rolnego

Część 2 [31min]: „Rachunkowość gospodarstwa rolnego i domowego w Polsce”Roman Sass – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Część 3 [42min]: „Nowoczesne formy współdziałania rolników”Mariola Karczewska – Pełnomocnik Zarządu SRR PARTNER, wykładowca UMK Toruń w Instytucie Socjologii

Część 4 [27min]: „Przedsiębiorczość na wsi z punktu widzenia praktyka – fakty i mity”Marek Ząbek – Doradca Pożyczkowy w programie pożyczkowym wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim

Część 5 [17min]: „Zakładanie gospodarstwa agro-ekoturystycznego”dr Michał Roman – adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i trenerzy edukacji finansowej, a także przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania prezentacji zaproszonych ekspertów. Więcej o programie Edukacji Finansowej na stronie www.edufin.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.