Ekonomia + matematyka, czyli ekonometria

Ekonometria to nauka w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Fundacja Wspomagania Wsi, 21 lutego 2013 r. [20min]

Decyzję o studiowaniu ekonometrii Olga podjęła w klasie maturalnej. W tym celu  rozpoczęła przygotowania do matury – samodzielnie przerobiła zakres matematyki oraz języka angielskiego. Punkty zdobyte na maturze wystarczyły do otrzymania indeksu na Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Obecnie Olga studiuje na piątym roku kierunku Informatyka i Ekonometria. Jak sama przyznaje, przyjazd do Warszawy na studia ze świętokrzyskiej, niewielkiej miejscowości napawał ją lękiem. Nie dawała sobie zresztą wielkich szans na dostanie się na Uniwersytet Warszawski  (jak sama przyznaje progi punktowe nie są niskie). Wywalczyła jednak indeks, a w zaaklimatyzowaniu się w nowym mieście pomogło zamieszkanie w akademiku. Olga przyznaje, że była to bardzo dobra decyzja, a przyjaźnie zawarte w domach studenckich trwają do dziś.

Wsparciem finansowym dla młodej studetki okazały się stypendia uzyskiwane przez trzy lata w ramach Programu Stypendiów Pomostowych ufundowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Najpierw były to kwoty 380 złotych miesięcznie, następnie 500 złotych. Olga skorzystała także ze stypendium językowego, również w ramach FEP. Przez rok uczestniczyła w kursie języka angielskiego, który zakończył się certyfikowanym egzaminem.

Na jaki temat Olga będzie pisać swoją pracę magisterską? Gdzie zamierza szukać pracy? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

  ***

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Program adresowany jest do maturzystów, którzy: zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce. Fundacja Wspomagania Wsi jest jednym z partnerów programu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

  ***

Rozpoczęliśmy cykl wywiadów pt. „Zanim wyjedziesz na studia”.Wywiady skierowane są do gimnazjalistów i licealistów, którzy wkrótce wybierać będą dalszą ścieżkę edukacji. Poprzez rozmowy z ich starszymi kolegami – studentami i młodymi absolwentami chcemy przybliżyć im: jak i kiedy należy przygotować się do wyboru studiów, które cechy, pasje, umiejętności, mocne strony ułatwiają studiowanie danego kierunku, których przedmiotów i jakiego rodzaju egzaminów należy się spodziewać, ile czasu, energii i pieniędzy należy na studiowanie przeznaczyć i wreszcie – co studenci ostatnich lat nauki planują robić w przyszłości? Jak przygotowują się do wejścia na rynek pracy?

Do krótkich (około 15-20 minutowych rozmów) zapraszamy słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych ostatnich lat nauki (III-V rok) różnych kierunków oraz młodych absolwentów. Rozmawiać będziemy w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi (Warszawa, ul. Belottiego 1) bądź w dowolnym miejscu na terenie Warszawy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu „Zanim wyjedziesz na studia” prosimy o kontakt z Magdaleną Kowalczyk (mkowalczyk@fww.org.pl lub telefon: 22 636 25 70).

 Zapraszamy do współtworzenia Wszechnicy!

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.