Elity społeczne państwa pierwszych Piastów? (przykład odkryć na cmentarzysku w Bodzi k. Włocławka)

Wykład prof. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zorganizowany został w ramach spotkań otwartych Wszechnicy PAN. 8 maja 2013r. [1h07min]

Cmentarzysko w Bodzi jest wyjątkowym odkryciem polskiej archeologii wczesnośredniowiecznej. Odnosi się do niewielkiej populacji zamieszkałej w końcu X-początkach XI w. nad środkową Wisłą, której członków chowano w grobach w typie grobów komorowych. Niezwykła jest topografia cmentarza, którą wyznaczają rzędy pochówków rozmieszczone w wydzielonych prostokątnych kwaterach grzebalnych. Równie niezwykłe jest bogate wyposażenie zmarłych, które wiązać można z terenami Skandynawii i Rusi, ale również z obszarami południowej i zachodniej Europy. Wnosząc ze składu inwentarzy grobowych, byli wśród nich zarówno ludzie zbrojni, zapewne członkowie elitarnych oddziałów drużyny książęcej, jak też osoby mające bezpośrednią styczność z handlem dalekosiężnym, wreszcie członkowie ich rodzin.

Te i wiele innych danych powodują, że Bodzia jest fenomenem nie znajdującym w Polsce i Europie bezpośrednich analogii.

Źródło: www.portalwiedzy.pan.pl. Prezentacja z wykładu dostępna jest na stronie www.portalwiedzy.pan.pl 

***

Popularnonaukowe wykłady otwarte Wszechnicy PAN organizowane są przez Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Spotkania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w miesiącach od października do czerwca. Do wygłaszania wykładów zapraszani są znakomici naukowcy i ludzie kultury z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Wykłady stacjonarne mają miejsce o godz. 17.30 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i trwają około 60 minut. Od maja 2013 r. wykłady Wszechnicy transmitowane są na żywo w sieci Internet pod adresem www.ogladaj.pan.pl Informacje bieżące oraz wykłady archiwalne znajdują się na stronie www.wszechnica.pan.pl Zapraszamy także do śledzenia aktualności Wszechnicy PAN w portalu Facebook oraz na twitterze.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.