Fauna ediakarska – enigmatyczni mieszkańcy prekambru

[czerwiec 2021; 1 godzina 23 minuty]

Warto się zastanowić co to była fauna ediakarańska – jest to zespół wymarłych organizmów okresu ediakaru, reprezentujących najstarsze znane organizmy wielokomórkowe. Jest to okres z którego pochodzą najstarsze skamieniałości organizmów o planach budowy podobnych do tych, które cechują współcześnie żyjące organizmy zwierzęce. 610 milinów lat temu pojawiły się pierwsze organizmy ediakarańskie i pozostały w rozkwicie do początku kambru.

Materiał realizowany we współpracy z:
Logo Muzeum Ziemi w Warszawie


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.